top of page
vrtule-cena-jiriho-kobrleho-mkII-bw-aspontohle-1920x1183-1.0.webp

Cena Jiřího Kobrleho

Je pro nás velkou ctí, že můžeme vytvořit cenu pro setkání československých letadel, která nese jméno legendy českého letectví Jiřího Kobrleho. 

 

Samotná cena je socha z jemného antracitového betonu vyztuženého vlákny. Každoročně jsou vyrobeny tři exempláře pro vítěze tří disciplín Sletu československých letadel.

vrtule-cena-jiriho-kobrleho-mkII-bw-aspontohle-1920x2607-2.0.webp
About the prize

MK II

Mark II je druhou verzí ceny Jiřího Kobrleho. Je mnohem propracovanější, stabilnější a důstojnější než první verze. Druhá verze sice vychází ze stejného konceptu, ale je obohacena o abstrakci a symboliku, aby lépe odpovídala charakteru a duchu události, k níž se vztahuje. Slet československých letadel je o vztahu člověka a stroje. Jde o jakousi symbiózu, kdy člověk pomáhá stroji žít, aby mu stroj na oplátku umožnil vymanit se z gravitace a vzlétnout.

MK I

Nějakou dobu jsme přemýšleli o tom, co by nejlépe vystihlo podstatu ceny a jasně ji ztělesnilo. Přemýšleli jsme o různých částech motoru, křídlech, kormidlech, kompasech, klapkách a nejrůznějších kombinacích číselníků. Nic však nemělo tak krásné křivky a jasný výraz jako vrtulový list Zlín Z-42. První verze ocenění tedy zobrazuje jednoduchou vrtuli rozdělenou uprostřed rotoru. Bylo jasné, že základ není ideální, ale bylo od čeho se odrazit pro další vývoj. 

vrtule-cena-jiriho-kobrleho-mkII-bw-aspontohle-1920x1280-4.0.webp

Výroba ceny

Model ceny byl vyroben ze sochařské bílé sádry a po zaschnutí byl postupně obroušen do konečné podoby. Poté byl model vymodelován a odlit. Odlitek byl proveden z kvalitního barevného betonu vyztuženého skelnými vlákny a finální povrch byl konzervován nanovoskem. Do podstavce bylo poté zapuštěno kamenivo z řeky Labe, které posunulo těžiště níže k podstavci a napomohlo stabilitě ceny, což je důležité zejména ve větrných podmínkách, které panují na letištích, kde obvykle čeká na své nové majitele.

přečtěte si více o ocenění na našem blogu

bottom of page